Sanace zděných sklepů v činžovních a rodinných domech

                   

Tyto domy bývají podsklepené, mají jedno či více zděných podzemních podlaží. V minulosti byly tyto sklepní prostory využívány pro skladování uhlí apod. Ačkoliv byly tyto sklepy v naprosté většině případů více či méně vlhké, vhledem k charakteru užívání to nijak nevadilo.

Jasným trendem posledních let je snaha přeměnit tyto prostory například na bytové jednotky, kanceláře, posilovny či prodejny, pro které je vlhkost původních prostor nevyhovující. 

S podobným problém se také setkávají majitelé rodinných domů, u kterých postupně selhává vodorovná i svislá hydroizolace. Využití sklepů je potom kvůli vlhkosti velmi omezené, zdi často vykazují nežádoucí projevy vlhkosti ve formě plísní,výkvětů,opadávající omítky. Tyto projevy vlhkosti jsou pak pro dané využití hygienicky nevyhovující.

Pro lepší využití sklepů je nutné zamezení vlhkostních projevů, včetně důkladného odvlhčení. Obnovení hydroizolace musí být dlouhodobé a spolehlivé. Sanované prostory jsou zpravidla umístěné tak, že opravy nelze provádět zvenčí a odizolovat tak na vnějším líci zdi, ať už proto, že sousedí s jinými objekty, nebo protože nelze udělat zábor chodníku či ulice, které jsou často protkané podzemními sítěmi. Sanaci je proto zpravidla nutné provést zevnitř objektu. Způsobů, kterým se tyto sanace provádí, je mnoho. Funkčnost některých sanačních zákroků je problematická, jiné jsou velmi nákladné a některé jsou dlouhodobě vyloženě nevyhovující. 

i

Mezi dlouhodobě neúčinná opatření patří ochrana pomocí sanačních omítek. Sanační omítky jsou vysoce porézní a mají schopnost odvětrávat vlhkost přicházející ze zdi tak, že omítky jsou zdánlivě zcela suché. Prostory se proto dají využívat.

Tyto omítky mají ale dvě zásadní omezení. Tím, že odvětrávají vlhkost do prostoru, zvyšují relativní vlhkost v místnosti. Pokud se v ní pravidelně nevětrá, vzduch se postupně nasycuje vlhkostí a následně se zvyšuje riziko vzniku plísní a hniloby.

I přes částečné odvětrávaní vlhkost v omítce zanechává sole, která postupně utěsňují transportní cesty pro odvod molekul vody a omítka postupně ztrácí svojí funkčnost. Doba, za kterou se transportní cesty přeruší, se může lišit dle kvality typu použité omítky, nicméně jde o nevyhnutelný jev.

Daleko spolehlivější se dlouhodobě ukazuje ošetření pomocí nepropustných omítek v kombinaci se zamezením vzlínající vlhkosti do nadzemních partií opravovaného objektu. 

České společnosti Nekap s.r.o. a Betosan s.r.o. vyvinuly již před dvaceti roky speciální omítku Waterfix XP TH, která je již v malých tloušťkách zcela vodotěsná. Tato omítka má potlačenou smrštivost, vysokou pevnost, je mrazuvzdorná. Hlavní součástí této omítky je přísada Xypex Admix, která ji propůjčuje výjimečné vlastnosti z hlediska vodotěsnosti. Na stěnu se standardně nanáší v tloušťkách 20 – 30 mm. I při takto nízkých vrstvách zajistí omítka vodotěsnost nejen pro průnik vlhkosti do vnitřních prostor, ale také i pro mírné působení tlakové vody z vnějšího líce zdiva. 

Omítka se nanáší na očištěnou zeď s proškrábnutými spárami. V případě, že lze očekávat přítomnost tlakové vody, je třeba vrstvu omítky přikotvit k podkladu pomocí svařované ocelové sítky Armobet.

Dalším podstatným krokem pro odstranění vlhkosti ze sklepních prostor je zajištění zamezení kumulované vlhkosti v základovém zdivu nad úroveň terénu Proto firma Nekap nabízí další způsob pro boj s vlhkostí stávajícího zdiva  kombinaci s omítkou Waterfix XP TH použít anglický patent -Freezteq. Jedná se o alternativu ke klasickému „podřezávání“ objektu vytvořením chemické clony pomocí speciálně formulovaného roztoku methylsilikonátů. Jedná se o beztlakovou injektáž, která  je v porovnání s jinými metodami stejně účinná. Nespornou výhodou je provedení,které je jednodušší a časově i ekonomicky úspornější. 

Jedná se o čirou tekutinu, balenou v podlouhlých pytlíčcích. Ty se nechají před aplikací zmrznout (bežné mrazící zařízení) a poté se ve formě rampouchu vkládají do předvrtaných otvorů ve zdi. Hmota se aplikuje převážně z jedné strany zdi, a tudíž není nutné omezovat provoz v objektu, nebo naopak zasahovat do fasády objektu.

Aplikace Freezteq má oproti podřezávání, ale i oproti klasickým injektážím, mnoho výhod. Důležitá je zejména náročnost na mechanizaci, pro aplikaci je dostačující příklepová vrtačka a mrazák. Další výhodou je  i možnost provádět práce postupně, po etapách. Otvory se do zdi vrtají vodorovně (né ve spádu), do spáry mezi zdícími prvky, což je výrazně snazší a také pro zeď staticky méně náročné (v případě kamenného nebo kombinovaného zdiva se volí pro vrty tzv. ideální spára)

i

Tento systém byl úspěšně použit pro sanace suterénních prostor mnoha objektů nejen v České republice, ale například i na Slovensku, v Německu, či Polsku. Mezi provedenými projekty lze nalézt sklepy rodinných domů, suterény historických budov na Malé straně v Praze, či sklepní prostory prvorepublikových činžovních domů. Za 20 let používání systém prokázal svou dlouhodobou funkčnost a spolehlivost, suterénní prostory jsou plnohodnotně využitelné i po uplynutí dvou dekád. Zástupci společnost Nekap s.r.o. na vyžádání, a samozřejmě zdarma, poskytnou konzultace ohledně řešení konkrétního objektu a případně mohou zajistit i  provedení sanačních prací. V případě zájmu je možnost zaškolení pracovníků stavební firmy.

Kontakt:

Diskuze Vstoupit do diskuze
70 lidí právě čte
Autor článku

Marcela Libušná

Jako bývalá majitelka prosperujícího zahradnictví a bývalého zemědělského podniku, přináším na náš web unikátní kombinaci praxe a teorie. Mé bohaté znalosti transformují zahrady našich čtenářů do oáz plných života a krásy.

Zobrazit další články