Pokuta až 50 000 Kč aneb jak je to se zapalováním různých materiálů na zahradě

I když bývá zahrada považována za ryze soukromé útočiště, ne vždy si na ní můžete dělat, co chcete. Platí to třeba pro rozdělávání ohně.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Rozdělávání ohně na zahradě dokáže být příjemnou zábavou pro celou rodinu a přátele. Pokud však nebudete dodržovat určitá pravidla, můžete si přivodit nejen problémy s okolím, ale také s úřady. V krajním případě vám hrozí i pokuta – a to například při spalování nejrůznějšího odpadu.

Poptejte se po místních vyhláškách

Pro začátek je důležité si uvědomit, že v některých místech bývá rozdělávání ohně zakázáno. Může se vás to týkat, pokud bydlíte například v lese, v chráněných krajinných oblastech a na dalších místech, kde by mohl vzniknout požár s nepříjemnými důsledky. Problém může být i s místními vyhláškami. Některé obce například zakazují spalování odpadu během víkendu apod.

Pozor na obtěžování okolí

Další důležitou věcí, na kterou musíme pamatovat, je množství kouře a zápachu. Pokud váš oheň například zaplaví kouřem celou ulici, dost možná se nevyhnete stížnostem sousedů. Proto musíte být opatrní a pečlivě regulovat množství paliva. A hlídejte si také, co spalujete. Zákon totiž říká toto: §

  • 23 Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami, …
  • (2) Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a)
Pravidla rozdělávání ohně iZdroj fotografie: Pixabay

Vypálit část zahrady zkrátka nemůžete

A jak je to s použitím ohně v zemědělství? Dříve se často kusy volné krajiny vypalovaly, aby bylo možné na nich rychleji založit úrodné pole. To však dnes už není možné. Vypalování porostů je totiž zakázáno zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. A porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob pokutou až do výše 25 000 Kč (u právnických osob postihem do 500 000 Kč). Pálení shrabané trávy, listí či klestu oproti tomu zákonem výslovně zakázáno není. Ani tyto činnosti však není možné provádět libovolně.

Každé takové pálení je vždy třeba ohlásit na územně příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru. A jak by mělo takové ohlašování pálení vypadat? Vždy při něm musíte uvést následující informace:

  • datum a místo pálení,
  • osobu, která je za pálení odpovědná,
  • kontakt na zodpovědnou osobu
  • a přibližnou dobu trvání.
Pravidla rozdělávání ohně iZdroj fotografie: Depositphotos

Pravidla jsou důležitá

Ale vraťme se zpět k obyčejnému zahradnímu táboráku nebo ke grilování. O něm zákon říká jedině to, že zapalování ohně na zahradě musí být prováděno bezpečným způsobem. Je třeba dát pozor především na to, aby nedošlo k nekontrolovanému šíření ohně a poškození okolního majetku.

Důležité je také zajistit v dostatečné blízkosti vhodný zdroj vody, abyste v případě nutnosti mohli oheň rychle uhasit (v případě nouze můžete použít i lahev s šumivou limonádou). A pokud se požár i přes veškerá provedená bezpečnostní opatření přece jen vymkne kontrole, je zodpovědná osoba povinna vše bez prodlení nahlásit na místně příslušné operační středisko hasičského záchranného sboru.

S jakými omezení při rozdělávání otevřeného ohně jste se už v praxi setkali?

Zdroj: Gardener
Diskuze Vstoupit do diskuze
51 lidí právě čte
Autor článku

Marcela Libušná

Jako bývalá majitelka prosperujícího zahradnictví a bývalého zemědělského podniku, přináším na náš web unikátní kombinaci praxe a teorie. Mé bohaté znalosti transformují zahrady našich čtenářů do oáz plných života a krásy.

Zobrazit další články