S kácením stromu na zahradě pomalu, hrozí až stotisícová pokuta

Pokácení stromu má své náležitosti, které není radno opomíjet. Zjistěte, kdy je nutné žádat o povolení, abyste nedostali tučnou pokutu.

Kácení stromu i Zdroj fotografie: Piqsels
                   

Je některý ze stromů nadbytečný, nelíbí se vám, je ve špatném stavu či vám přijde zdraví ohrožující? Logickým rozuzlením této situace je strom skácet a dřevo spálit. Pozor ale, i stromy a dřeviny na vašem pozemku nemůžete vždy jen tak bez rozmyslu pokácet. Naopak je nutné tuto skutečnost nahlásit příslušnému obecnímu úřadu a zažádat o povolení. Neznalost zákon neomlouvá, vyhněte se tedy zbytečné pokutě, která se může vyšplhat až na několik desítek tisíc korun.

Kdy je nutné vyřídit povolení

Nutno podotknout, že pravidla pro kácení stromů se týkají všech dřevin, tedy včetně keřů, které rostou volně v krajině či v zahradách a nespadají pod les. Kácení stromů spadá pod orgán životního prostředí daného obecního či městského úřadu, v případě statutárního města pak magistrátu.

Důležitá je celková velikost stromu. Má-li neovocný strom nadzemní výšku více než 130 cm a zároveň obvod kmene více než 80 cm, bez povolení se neobejdete. V případě keřů jej pak potřebujete, když souvislý porost přesahuje rozlohu o výměře 40m². Bydlíte-li v nájmu, ale máte pocit, že některý strom je ohrožující či ve špatném stavu, můžete podat žádost na příslušný orgán, ale pouze se souhlasem vlastníka pozemku.

Kdy naopak povolení není potřeba

Obecně se dá říci, že o povolení ke kácení není nutné žádat u dřevin do obvodu 80 cm a u souvislého porostu do 40m². Dále není nutné mít povolení pro kácení ovocných stromů, je-li umístění stromu vedeno v katastru nemovitosti jako „zeleň“ a nestojí-li dům či zahrada mimo oblast zastavěného území. Dále nepotřebujete povolení, když jsou dřeviny vedeny v katastru nemovitostí jako plantáž. V případě, že se ale zeleň či plantáž nachází na území CHKO, je nutné žádat o povolení bez výjimky.

Chráněný strom iZdroj fotografie: Piqsels

Existuje ale i výjimka, kdy není nutné ihned žádat o povolení ke kácení. Tou je situace, kdy daný strom bezprostředně ohrožuje lidské životy, nebo hrozí rozsáhlé škody při jeho pádu. Pak je možné strom skácet, tuto skutečnost je ale nutné nahlásit příslušnému orgánu životního prostředí nejpozději do 15 dnů od pokácení.

Kácení stromů v chráněných oblastech

Chráněné stromy vyžadují nadstandardní zacházení. Pro skácení stromu v chráněné oblasti navíc potřebujete oproti běžnému povolení i vyjádření od odborného arboristy, který provede dendrologický průzkum. Až poté o jeho skácení orgán životního prostředí uvažuje, jen zřídka k němu ale opravdu dojde. Stromy v této oblasti mají velkou hodnotu a je proto třeba udělat maximum pro jejich zachování.

Je-li strom ale ve výrazně špatné kondici, vyřídí obecní úřad, správa národního parku či správa CHKO výjimku ze zákazu a ve správním řízení se rozhodne o likvidaci stromu, je-li posouzeno, že je strom veřejnosti nebezpečný.

Náhradní výsadba iZdroj fotografie: Pxhere

Nařízení náhradní výsadby

Ve správním řízení může být rozhodnuto o nařízení náhradní výsadby pro zachování zeleně, součástí pak bývá i následná péče o ně po dobu maximálně 5 let. Žádáte-li o kácení porostu z důvodu výstavby, může orgán životního prostředí při projednávání žádosti nařídit odvod do rozpočtu obce. Tento výdělek ale vždy putuje na novou výsadbu zeleně za účelem zlepšení životního prostředí.

Pokuty mohou být vysoké

Při nedodržení pravidel hrozí opravdu vysoké pokuty. U fyzických osob se jedná o pokutu ve výši 20 000 Kč a v případě skupiny dřevin až 100 000 Kč. Právnické osoby pak může nepovolené kácení přijít až na milion korun. Pokutu přitom můžete dostat i za vypalování trávy.

Zdroj: Gardener
Diskuze Vstoupit do diskuze
129 lidí právě čte
Autor článku

Hana Tvrdá

Zobrazit další články