S vypalováním trávy opatrně: Pokuta až 25 000 Kč

Pokud chcete na svém pozemku udělat nějaké změny, dost možná vás napadlo vypálit trávu a vše si tak usnadnit. Někdy to ale není dobrý nápad.

Pokuta až 150 000 Kč: Pálení listů si raději velmi dobře rozmyslete i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Vypalování trávy se může stát skvělým pomocníkem při rekultivaci pozemku. Zcela zakázáno není, ovšem má svá pravidla, s nimiž se vyplatí seznámit blíže. Pokud to neuděláte, můžete velmi snadno čelit pokutě, která může dosáhnout až 25 000 Kč. A to už je pořádný zásah do rodinného rozpočtu.

Chcete vypalovat? Musíte to ohlásit

Pokud si myslíte, že se ráno vzbudíte a rozhodnete se, že právě dnes je pro vypalování trávy vhodný den, mýlíte se. Tuto činnost si chtě-nechtě musíte předem naplánovat, pokud se nechcete dostat do křížku s dotčenými orgány. Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně říká toto: „Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.

Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.“ U fyzických osob je sice pokuta nižší (právě oněch zmiňovaných 25 000 Kč), i tak se však vyplatí opatrnost.

Vypalování a spalování – kde je rozdíl?

Nyní je třeba se podívat na vysvětlení konkrétních pojmů. Když se řekne vypalování trávy, lze si pod tím představit dvě věci:

  • zapálení suchého travního porostu na velkém pozemku
  • spalování rostlinných zbytků na větší ploše.

A právě tady je onen významný rozdíl – zatímco první varianta je bez výjimky zakázaná, druhou lze realizovat s přihlédnutím k výše popsaným pravidlům. A problém může představovat i nesprávné kácení stromů – i na to si tedy dejte pozor.

S vypalováním trávy opatrně, hrozí vám pokuta až 25 000 Kč iZdroj fotografie: Pixabay

Co dodržet při bezpečném pálení odpadu

Pokud tedy chcete pálit odpad, pak to zakázáno není. Měli byste si však pohlídat několik věcí:

  • Mějte po ruce hasicí přístroje, abyste mohli případný oheň ihned uhasit.
  • Ujistěte se, že odpad spalujete za vhodných podmínek, kdy je minimální riziko šíření ohně.
  • Oheň nezakládejte v blízkosti stromů, keřů, budov nebo jiných hořlavých materiálů.
  • Před spalováním odpadu informujte své sousedy a místní hasičský sbor.
  • Během celého procesu pálení pečlivě sledujte oheň a ujistěte se, že se nedostane mimo kontrolu. Mějte v okolí dostatečnou zásobu vody k hašení případného požáru.
  • Buďte ohleduplní k životnímu prostředí a přírodě. Zbytečné spalování odpadu může poškodit ekosystém a ohrozit živočichy.
  • Zvažte jiné alternativy nakládání s rostlinným odpadem (například kompostování).

Jak se rostlinných zbytků na zahradě zbavujete vy?

Zdroj: Gardener
Diskuze Vstoupit do diskuze
98 lidí právě čte
Autor článku

Marcela Libušná

Jako bývalá majitelka prosperujícího zahradnictví a bývalého zemědělského podniku, přináším na náš web unikátní kombinaci praxe a teorie. Mé bohaté znalosti transformují zahrady našich čtenářů do oáz plných života a krásy.

Zobrazit další články