S plevelem opatrně, za neudržovanou zeleň hrozí pokuta až 30 000 Kč

Pokud si myslíte, že je zaplevelený pozemek čistě a jen vaším problémem, nenechte se mýlit. Můžete za něj dostat pokutu.

i Zdroj fotografie: Pixabay
                   

Pokud z jakéhokoliv důvodu necháte svůj pozemek zarůst trávou a plevelem, nemusí jít o tak banální problém, jak si nejspíš myslíte. Náš zákoník totiž myslí i na tyto případy a trestá je poměrně vysokými pokutami. Na co si dát pozor a jak se uložené pokutě účinně bránit?

Co se stane, když máte zaplevelený pozemek

Věřte nebo ne, na tuto situaci myslí více než jeden paragraf. Jestliže patříte mezi vlastníky, kteří na svém pozemku neudržují zeleň dlouhodobě (například zapomínají na pravidelné sečení trávy), měli byste se seznámit se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Týká se fyzických a právnických osob, které na pozemcích mj. pěstují rostliny (jakkoliv o tom lze v případě těch plevelných polemizovat).

Ovšem dotčeni budou nejenom vlastníci pozemku nebo objektu, ale i osoby, které je užívají z jiného právního důvodu (například u nich existuje nájemní vztah). Ti všichni mají podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. A jak vysoká hrozí pokuta?

  • Pokud jste nepodnikající fyzickou osobou, může vám být za spáchání tohoto přestupku podle /§ 78 odst. 2 písm. a)/ uložena pokuta do výše 30 tisíc Kč.
  • Právnické a podnikající fyzické osobě pak hrozí pokuta do výše 500 tisíc Kč /§ 78 odst. 6 písm. a) ve spojení s odst. 11 citovaného ustanovení uvedeného zákona.
Za neudržovanou zeleň hrozí pokuta až 30 000 Kč – vyhněte se jí iZdroj fotografie: Depositphotos

Narušujete vzhled obce? Hrozí vám 100 000 Kč

Ovšem ve hře není jen šíření plevelných organismů do okolí. Pokud má vaše činnosti negativní dopady i na vzhled vašeho okolí, bude se vás týkat i § 47b odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se přestupku dopustí ten, kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce. V takovém případě může obec nepodnikající fyzické osobě uložit pokutu až 10 tisíc Kč (§ 47b odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb.).

Pokud jste ovšem právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba, týká se vás § 58 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Pokud neudržujete čistotu a pořádek na pozemku, který užíváte nebo vlastníte, může vám obec uložit pokutu až 100 tisíc Kč. A problém může představovat i nesprávné kácení stromů – i na to si tedy dejte pozor.

Za neudržovanou zeleň hrozí pokuta až 30 000 Kč – vyhněte se jí iZdroj fotografie: wamblicious / Creative Commons / CC BY-NC-SA 2.0.

Jak se uložené pokutě bránit

Pokud máte dojem, že s vámi úřad nejednal právě fér, máte rok na to, abyste na jeho postup podali stížnost a požádali o projednání. Kladný výsledek však samozřejmě není zaručen

Postup při ukládání pokuty

Ovšem výzva k úhradě konkrétní peněžní částky vám ve schránce nepřistane jen tak. Naopak – obec se vás nejdříve bude snažit upozornit na vzniklý problém. Obvykle vše probíhá takto:

  • Místní správa se snaží v první řadě vystavit upozornění majiteli nemovitosti, aby provedl potřebnou údržbu zeleně.
  • Pokud majitel nemovitosti neprokáže žádnou reakci na upozornění a nezajistí údržbu zeleně, může být uložena pokuta.
  • V některých případech může místní správa provést údržbu zeleně na vašem pozemku a následně vám účtovat náklady za provedené práce.

Dostali jste někdy pokutu od obce za zaplevelený pozemek?

Zdroj: Gardener
Diskuze Vstoupit do diskuze
117 lidí právě čte
Autor článku

Marcela Libušná

Jako bývalá majitelka prosperujícího zahradnictví a bývalého zemědělského podniku, přináším na náš web unikátní kombinaci praxe a teorie. Mé bohaté znalosti transformují zahrady našich čtenářů do oáz plných života a krásy.

Zobrazit další články